Quầy thuốc Vân

Quầy thuốc Vân

Chợ Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai