Quầy thuốc Phương Oanh

Quầy thuốc Phương Oanh

Chợ Phương Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai