Nhà thuốc Thanh Huyền

Nhà thuốc Thanh Huyền

57 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng