Nhà thuốc Mỹ Hòa – Nguyễn Thị Nhị Hà

Nhà thuốc Mỹ Hòa – Nguyễn Thị Nhị Hà

107 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Đà Nẵng