Nhà Thuốc Huy Hoàng

Nhà Thuốc Huy Hoàng

62 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng