Nhà thuốc Trúc

Nhà thuốc Trúc

Số 730 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ