Nhà thuốc Thùy Dương

Nhà thuốc Thùy Dương

Khu vực Thới Nguồn B, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ