Nhà thuốc Thanh Tuấn

Nhà thuốc Thanh Tuấn

90C Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ