Nhà thuốc Thanh Sương

Nhà thuốc Thanh Sương

Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ