Nhà thuốc Kim Phụng

Nhà thuốc Kim Phụng

02B Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ