Nhà thuốc Hiền Hậu

Nhà thuốc Hiền Hậu

407 Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ