Nhà thuốc Gia Hân

Nhà thuốc Gia Hân

164 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ