Nhà thuốc Lâm Thanh Điền

Nhà thuốc Lâm Thanh Điền

55 Chợ Khánh Hội, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau