Quầy thuốc Bá Chiến

Quầy thuốc Bá Chiến

Thôn Đồng Tiến, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước