Quầy thuốc Kim Chi

Quầy thuốc Kim Chi

Chợ Thanh Tuyền, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương