Quầy thuốc 39

Quầy thuốc 39

Ấp 2, Chợ Tân Long, Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương