Nhà thuốc tây số 90

Nhà thuốc tây số 90

Khu phố 2, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương