Nhà thuốc số 199

Nhà thuốc số 199

Khu 3, chợ Uyên Hưng, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương