Nhà thuốc Ngân Châu

Nhà thuốc Ngân Châu

4/7 khu phố Tân Hòa, Phường Tân Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương