Nhà thuốc Minh Châu 5

Nhà thuốc Minh Châu 5

54 Châu Văn Tiếp, Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương