Nhà thuốc 408

Nhà thuốc 408

35 đường DDT, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương