Quầy thuốc 729

Quầy thuốc 729

Ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre