Quầy thuốc 689

Quầy thuốc 689

Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre