Quầy thuốc 474

Quầy thuốc 474

Xã An Thanh, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre