Nhà thuốc 614

Nhà thuốc 614

Ấp Bình Thạnh, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre