Quầy thuốc Thu Hương

Quầy thuốc Thu Hương

Đối diện Cổng bệnh Viện Thuận Thành, Lạc Long Quân, phố Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh