Quầy Thuốc Thắng Quỳnh

Quầy Thuốc Thắng Quỳnh

Chợ Đình Giỏ, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh