Quầy thuốc Tâm Cường – NKA16

Quầy thuốc Tâm Cường – NKA16

Chợ Me, Xã Hương Mạc, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh