Quầy thuốc Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền

Quầy thuốc Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền

Chợ Đò, xã An Thịnh, Huyện Lương tài, Bắc Ninh