Quầy thuốc Kim Thu

Quầy thuốc Kim Thu

Chợ Tiêu, xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh