Quầy Thuốc Cường Nguyệt

Quầy Thuốc Cường Nguyệt

Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh