Nhà thuốc số 2- Bích Lịch

Nhà thuốc số 2- Bích Lịch

463 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh