Nhà thuốc số 10- Hồng Việt

Nhà thuốc số 10- Hồng Việt

35 Trần Lựu, Phường Thị Cầu ,Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh