Nhà thuốc Ngọc Hà

Nhà thuốc Ngọc Hà

Khu 1, Phố Mới, Thị trấn Quế Võ, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh