Quầy thuốc số 99- Phương Liên

Quầy thuốc số 99- Phương Liên

Ngã Ba Traị Cờ, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang