Quầy thuốc số 711

Quầy thuốc số 711

Ngã 4 kép, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang