Quây thuốc số 3- Cô Thao

Quây thuốc số 3- Cô Thao

Số 578 , Khu 1, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Bắc Giang