Quầy thuốc số 29

Quầy thuốc số 29

Chợ Giỏ, Xã Tân Dĩnh,Huyện Lạng Giang, Bắc Giang