Quầy thuốc số 269

Quầy thuốc số 269

Ngã tư Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang