Quầy thuốc số 101- Chi Phú

Quầy thuốc số 101- Chi Phú

166, khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang