Quầy thuốc Hoàng Tài

Quầy thuốc Hoàng Tài

Số nhà 7, Ngõ 1 Thị Tứ Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang