Quầy thuốc Hoà Thương

Quầy thuốc Hoà Thương

Phố Kỳ Anh, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang