Nhà Thuốc Tuấn Quý

Nhà Thuốc Tuấn Quý

Khuân Cầu, Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang