Nhà thuốc Tín Phát

Nhà thuốc Tín Phát

số 324 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang