Nhà Thuốc Dũng Huyền -87

Nhà Thuốc Dũng Huyền -87

Cổng Bệnh viện Huyện Hiệp Hoà, Thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang