Quầy thuốc Đại Cát

Quầy thuốc Đại Cát

Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang