Phòng Chẩn trị YHCT Khôn Hòa

Phòng Chẩn trị YHCT Khôn Hòa

515 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang