Nhà thuốc Phú Sỹ 2

Nhà thuốc Phú Sỹ 2

07 Trần Phú, TTTM Phú Mỹ, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang