Nhà thuốc Mỹ Phương

Nhà thuốc Mỹ Phương

Số 9 Trần Phú, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang