Nhà thuốc Hoàng Tuấn

Nhà thuốc Hoàng Tuấn

Khóm Hòa Thuận, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang